Welkom op de site van leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt Elst

 

Namens de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt heten wij u van harte welkom

en wensen u veel plezier op deze site.

 

Wie zijn wij?

 

Wij zijn een groep buurtbewoners die samen de leefbaarheidsgroep vormen.

Ons doel is om de leefbaarheid in onze buurt te behouden of te verbeteren.

Dit doen we door samen te werken met diverse instanties, zoals politie,

gemeente, STUW, en Vivare, huurdersvereniging en wijkplatform Noord

 

Vergaderingen

 

De leefbaarheidsgroep vergadert maandelijks.

Deze vergaderingen zijn openbaar dus u mag deze altijd bijwonen.

Mocht u tevens belangstelling hebben om deze groep te versterken, dan kan dat ook.

 

De leefbaarheidsgroep bestaat momenteel uit de volgende personen

Voorzitter: Hans Holtrop

Secretaris: Marian van Aalten

Notulist: Ben Holtrop

 Elly Holtrop (tevens Webmaster)