Nieuwsbrief 2014

Nieuwsbrief Koninginnebuurt

Alhoewel het al eind januari wensen wij u nog een gelukkig en gezond 2014!

Het afgelopen jaar mogen wij als leefbaarheid groep Koninginnebuurt als succesvol beschouwen de activiteiten die wij hebben gehad hebben het juiste resultaat gehad. Neem de bewoners avond met een Dhr. D. Herberts als verteller over Elst voor en tijdens de tweede wereldoorlog De avond was goed bezocht en ook daarin zit een stijgende lijn! Ook de rommelmarkt was weer druk bezocht! De buurtbarbecue was weer gezellig en goed verzorgt door onze voorzitter Hans met zijn vrouw.

Tijdens het afgelopen jaar zijn we geheel en al op eigen benen komen te staan daar René Verheijen onze steun en toeverlaat in het verleden andere zaken ging beheren. Bedankt René voor al die jaren! Ook mede daardoor zijn de band met Wijkplatform Elst steviger aangehaald en doen wij veel met hen samen!

Het jaar dat voor ons ligt gaan wij weer veel activiteiten ontplooien namelijk:

  • Bewonersavond op 23 april
  • Rommelmarkt 7 juni
  • Tuinwedstrijd juni juli en augustus
  • Buurtbarbecue en tevens uitreiking prijzen tuinwedstrijd 23 augustus.

De activiteiten worden nu allen in en om Triade gehouden daar dit gebouw in het midden van de wijk ligt

 

 

 

Kernteam Elst Noord: Sinds kort bestaat de mogelijkheid met u problemen bij het kernteam aan te kloppen U heeft daar een brief van de gemeente over ontvangen. De spreek uren zijn maandag van 09.00 – 12.00 en donderdag van 19.00 – 21.00 uur.

Tijdens de vergadering van de leefbaarheid groep kunt u met uw vragen terecht bij ons. De vergaderdata zijn 19-3, 19-3, 16-4, 21-5, 18-6, 16-7, 20-8, 15-9 en 17-12. U bent van harte welkom!!

Bingo avonden: Ook dit jaar zijn er bingo avonden. Deze worden uitstekend georganiseerd en geleid door de dames Claassen en Van Burk met als buutredene heer Van Beek als derde persoon! Deze activiteit valt op de derde vrijdag van de maand Namelijk: 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni. Daarna  2   maanden vakantie.

Bestuur: Hans Holtrop Voorzitter, Ben Holtrop secretaris, Theo van Beuningen penningmeester, Elly Holtrop webmaster, Leo de Wijs vice voorzitter, Leen Meeuwissen lid Marian van Aalten lid, Els Eijkelkamp lid en Willy Peters voorzitter wijkplatform Elst Noord!

U vind ons op: www.lbgkoninginnebuurt.nl of facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Nieuwsbrief Koninginnebuurt2014.doc (177152)