Nieuwsbrief 2013

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Nieuwsbrief 2012- 2013

 

Geachte buurtbewoners,

 

Het jaar 2013 is alweer een paar weken oud maar toch wensen wij jullie alle goede dingen toe! Vervolgens willen wij graag nog even met u terug kijken naar het jaar dat achter ons ligt. Verschillende activiteiten hebben we gezamenlijk meegemaakt. We mogen ons best een schouderklopje geven voor al die inspanningen.

Als leefbaarheidgroep vergaderen we ongeveer twaalf maal per jaar. Wij maken daarvoor gebruik van het gebouw van de huurdersvereniging HVOB waarvoor onze dank!

De activiteiten waren: Bewonersavond, rommelmarkt en buurtbarbecue. Al deze evenementen waren zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Wat ook een succes is zijn de maandelijkse bingoavonden. Met dank aan deze commissie! De werkgroep jong/oud heeft ook een dag georganiseerd met diverse activiteiten waaronder schilderen doelschieten enz.

Ook 2013 gaat weer van start met de bewonersavond en het bestuur is druk bezig om deze avond, 24 april, een goede invulling te geven. Verder staan de volgende activiteiten op de rol:

  • 8 juni rommel markt, deze zal wat uitgebreider opgezet worden met b.v. neven activiteiten zoal oudhollandse spelen en zorgen voor de inwendige mens. M.a.w. dat men aan de activiteiten daadwerkelijk kan meedoen.
  • 27 juli tuinwedstrijd, u wordt nu vroegtijdig hiervan op de hoogte gebracht zodat u uw tuin er piekfijn kan laten uitzien tegen die tijd.
  • 02 augustus buurtbarbecue, zet deze datum alvast maar weer in uw agenda, het beloofd weer een gezellige bijeenkomst te worden.
  • Bingoavonden, deze zijn op de vrijdagen 18 januari, 15 februari, 15 maart 19 april, 17 mei en 21juni. De najaar data worden later dit seizoen bekend gemaakt!
  • Ook de werkgroep Jong/ oud zal zeker een activiteit ontplooien, is nu nog niet bekend!

Hopelijk mogen wij u op één of meer van onze evenementen ontmoeten. Teken in ieder geval de datums op in uw agenda

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt.