Werving

01-04-2016 10:20

www.lbgkoninginnebuurt.nl https://facebook.com/lbgkoninginnebuurt.nl Elst,31 maart 2016 Geachte bewoner, De tijd schrijdt voort en we worden allen een dagje ouder zo ook bij de leden van de leefbaarheid groep Koninginnebuurt We zijn al bezig vanaf 1994 om samen met u de leefbaarheid in onze buurt op peil te houden of te verbeteren zo hebben in de loop der jaren eenrichting, snelheid beperkende middelen, groenverzorging, opschoondagen en wat nog meer zei gerealiseerd! We zijn nu nog met vijf leden actief maar enkelen op gevorderde leeftijd . Dit houdt in dat binnen afzienbare tijd het schip zal zinken en dan stopt toch een belangrijk deel van de activiteiten in de buurt. Ook de gemeente maakt zich zorgen over de toekomst! U begrijpt wel waar ik heen wil; ik kom dan ook met het dringende verzoek om u aan te melden als medewerker van de leefbaarheid groep. Wat kunt u doen: · Helpen bij activiteiten · Zitting nemen in het bestuur · Post bezorgen · Namens LBG vergaderingen van het Wijkplatform Noord bij wonen · Behoeftige bewoners helpen bij tuin en andere zwaar werk! Ik meld mij aan voor een gesprek over eventuele deelname: Naam: ……………………………………………………………………………………………………… U kunt zich ook aan melden via de website of via de mail: holtrop19@vodafonethuis.nl en holtrop071948@kpnmail.nl

Hier kunt u het orgineel downloaden

www2werving.docx (29841)