Voortgang van de site

24-01-2012 22:25

Hallo beste mensen

Langzaam maar zeker begint de site steeds meer info te bevatten. Fijn ook dat er mensen zijn die mij op puntjes wijzen. Achter de schermen wordt ook druk gewerkt. Een paar maanden geleden heeft Ben Holtrop de voorzittershamer over gedragen aan zijn broer Hans. Dus er moesten allerlei zaken overgedragen worden en hernieuwde kennismakingen met instanties. Waar ook verschillende verschuivingen plaats hadden gevonden. Het idee om de LBG via internet bekendheid te geven is al langer aan de gang, er is een HYVESpagina gemaakt, maar daar bereikten we alleen maar de mensen mee die een hyvesaccount hebben. Ooit was er al eens een andere website gemaakt, maar die was te ingewikkeld om bij te houden. En nu dus deze site. Ik ben dan benoemd als webmaster, maar ik ben ook maar een leek, probeer er het beste van te maken.