Samenvatting uitkomst enquête verkeersveiligheid Grote Molenstraat

13-02-2012 21:53

 

 

Samenvatting uitkomst enquête verkeersveiligheid Grote Molenstraat Elst,

welke in december 2011 is gehouden

Naar aanleiding van herhaaldelijke klachten over de verkeerssituatie betreffende de Grote Molenstraat te Elst is er een enquête gehouden bij de

Bewoners van de Grote Molenstraat. Er zijn 52 enquêteformulieren verspreid en er zijn 43 formulieren ingeleverd. Een zeer goed resultaat.

Wat vooral opvalt aan de reacties van omwonende dat ze bijna allemaal een zelfde mening over de verkeerssituatie hebben. Namelijk dat de Grote Molenstraat  in allerlei opzichten als onveilig wordt ervaren.

Hier een aantal punten die steeds weer naar voren komen.

 • Er wordt veel te hard gereden
 • Geen oversteekplaatsen/zebrapaden
 • Onoverzichtelijke punten.
 • Fietsers rijden tegen het verkeer in.
 • Steeds meer zwaar vrachtverkeer
 • Betreffende de trottoirs….veel losse tegels of stoeptegels die omhoog komen door boomwortels
 • Fietspaden Griegstraat gevaarlijk zo zonder zijstuk.
 • Door het vaak drukke verkeer is het voor een aantal aanwonende moeilijk om met hun auto de weg op te komen.
 • Kruising Grote Molenstraat-Griegstraat-Julianastraat  oversteken hoe dan ook (auto, fiets, voetgangers) is levensgevaarlijk
 • Ook rijden fietsers zonder verlichting wat het ook nog eens onoverzichtelijk maakt
 • Te weinig borden met de max  snelheid
 • De verkeersdrempel die er ligt werkt niet, is veel te laag

 

 

Oplossingen door bewoners aangegeven

 • Meer veilige oversteekplaatsen eventueel met stoplichten
 • Meer controles op snelheid
 • Meer snelheidsremmende maatregelen.
 • Aanpassingen kruising Grote Molenstraat-Julianastraat- Griegstraat.

 

Kortom, er is zeker sprake van een onveilige situatie en in de enquête komt ook steeds de zelfde problematiek naar voren.

Het is zeker aan te bevelen om eens met de instanties om de tafel te gaan zitten om een en ander door te spreken en zonodig maatregelen te treffen.

 

Tot zover een verslag van de verkeersveiligheidsenquête.