PERSBERICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10-02-2012 14:03

Persbericht

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

https://lbgkoninginnebuurt.webnode.nl

ledenwerfactie.

De leefbaarheidgroep Koninginnebuurt bestaat uit een groep mensen die voor de leefbaarheid in de wijk opkomen. Al in verschillende projecten hebben zij een belangrijke rol gespeeld. Ik noem u verkeerssituaties, aanleggen van parkeervakken, eenrichtingswegen en inrichting park Gemeentewei Molenberg naast de beatrixstraat!

Er wordt met diverse instanties samengewerkt met name: Gemeente, Vivare, Politie en STUW(opbouwwerker) dhr. Verheijen

Wij vergaderen plm. tien keer per jaar en organiseren met z’n allen diverse activiteiten. Ik noem er een paar: Rommelmarkt, bewonersavond, tuinwedstrijd en een buurtbarbecue. Dit alles gebeurt tijdens de vergaderingen waar het prettig en gezellig toeven is.

Nu lopen de meeste bestuursleden al zo’n tien jaar mee en we zouden het op prijs stellen al er wat nieuw bloed ons kwam versterken. Dus u organiseert graag of wil meewerken met andere zaken zoals enquêtes verzorgen of post en u heeft een paar uurtjes per maand er voor over dan roep ik mensen van de Koninginnebuurt op om zich bij ons aan te sluiten.

Een belletje naar onderstaand telefoonnummer is voldoende.

Bellen naar Hans Holtrop, voorzitter, 0481-841264

Namens de LBG,

Ben Holtrop, secretaris tel: 0481-372759