Nieuwsbrief

29-12-2011 08:56

De nieuwsbrief 2011-2012 is de deur weer uit en zal spoedig op in u brievenbus verschijnen.

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

Nieuwsbrief 2011

Het nieuwe  jaar nadert alweer met rassen schreden en voor dat dit jaar afsluiten willen we graag even terug blikken op het afgelopen seizoen en vooruit zien naar 2012!

Activiteiten 2011:

27 april hebben we de bewonersavond gehad die goed bezocht was en uitstekend geleid werd door de heer C. Heerenbrink. De uitkomst van de bewonersavond is het ontstaan van de verkeersgroep Koninginnebuurt en de ontmoetingsclub die voornamelijk bestaat uit een aantal bingoavonden. Deze bingo’s worden goed bezocht en zijn zeer sfeervol niet in het minst door de aanwezigheid van Hans van de Meulenberg in zijn creatie als de Meulenbaos.

 • Op 25 juni heeft de tuinwedstrijd plaatsgevonden. Daarvoor was weer behoorlijk belangstelling en er waren dan ook leuke prijzen te verdienen. Onze doelstelling dat er meer aan de tuinen gewerkt wordt komt dan wel niet geheel uit de verf maar we zien toch in de aanloop naar die wedstrijd meer activiteiten in de tuin!! Wat de uitslag betreft begrijpen wij goed dat er mensen teleurgesteld zijn die naast de prijzen vallen. Er was op sommige plaatsen wat kritiek en de positieve adviezen zullen wij zeker bij de volgende wedstrijd meenemen. Tijdens de tuinwedstrijd werd ook de Wijk Opruimings- Ploeg in gezet die achterpaden en andere obstakels ter hand namen. Vooral bij mensen die fysieke problemen hebben. Dit gebeurt onder auspiciën van Woningstichting Vivare.
 • Barbecue: deze vond plaats op 15 juli achter het gebouw van triade. Het was weer zeer goed bezocht en het wordt ieder jaar groter. De organisatoren hadden voor goed vlees en drank gezorgd en het was een groot succes! Ook was er weer een optreden van Hans van de Meulenberg met zijn magische accordeon en een carnavaleske buut.
 • De rommelmarkt was een groot succes er werd een bedrag van plm. 300 euro geschonken aan de gehandicapte jeugd van Elst. Tijdens de rommelmarkt heeft een combo o.l.v. Jos Vleugels de muzikale noot verzorgd. Ook het idee van Leen Meeuwissen ‘de grabbelton’ had voldoende aftrek en leverde een kleine 50 euro op.
 • Dan hebben we tijdens dit jaar een tiental vergaderingen belegd die plaats vinden in het gebouw van de huurdersvereniging aan de Verdistraat.

 Activiteiten 2012:

 • Bewonersavond wordt gehouden op woensdag 25 april. Het programma van de avond wordt u t.z.t. medegedeeld.
 • Rommelmarkt komt dit jaar wat eerder nl. op zaterdag 23 juni. U kunt u spullen alvast opzij zetten zodat we weer een geslaagde markt te gemoed kunnen zien met een goede opbrengst.
 • BBC, lekker eten en drinken doen we op vrijdag 27 juli.
 • Verkeersgroep: die bestaat uit de volgende personen: de heren Hans Holtrop, Tebes, De Wijs en Van Beek. Ondersteuning van STUW door dhr. Verheijen. Zijn bezig met diverse knelpunten in onze wijk zoals Grote Molenstraat, gemarkeerde stroken in Kon. Juliana- en Prins Hendrikstraat. U krijgt binnen afzienbare tijd wanneer u in deze straten woont een enquête in de bus met het verzoek deze in te vullen. Deze formulieren worden dan bij u opgehaald. Dus graag invullen zodat we een indruk krijgen wat er onder de bewoners leeft.
 • De ontmoetingsclub: Deze groep bestaat uit de dames Claassen en Welvaart met de heer Hans van Beek. Ook het aankomende jaar zijn er weer de bingoavonden en wel elke 3e vrijdag van de maand.

 

 • De leefbaarheidgroep bestaat uit de volgende personen:
 • Hans Holtrop             voorzitter
 • Marian van Aalten     secretaris
 • Leo de Wijs                vice-voorzitter
 • Ben Holtrop               notulist
 • Leen Meeuwissen      lid
 • Jos Vleugels               lid
 • Els Eijkelkamp           lid

Vergaderschema voor 2012 ziet er als volgt uit: 11 jan., 8 feb., 14 mrt., 4 apr., 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 sept., 10 okt., 12 dec.

Deze vergaderingen zijn openbaar dus als u wilt of als u een probleem hebt kom dan gerust langs. Plaats en tijd: Verdistraat 27a van 19.30 tot 21.00 uur.

 

We zoeken nog mensen die zitting willen nemen in de leefbaarheidgroep. Als u wat vrije tijd over hebt en wil meewerken om de leefbaarheid te behouden en te vergroten dan bent u onze man/ vrouw.

Rest ons nog u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012 toe te wensen.