Nieuwsbrief 2017

12-12-2017 20:54

Beste mensen

In de Betuwe van week 50 staat de nieuwsbrief van WPEN en LBGKoninginnebuurt.

Zoals u wellicht bekend is, zijn deze samengegaan.

Voor wie de nieuwsbrief via de pc wil lezen, hier de link

WIJKPLATFORM.Nieuwsbrief dec. 2017.doc (2544128)