De LEEN MEEUWISSEN tuinwedstrijd

06-07-2014 11:28

Tuinwedstrijd 2014

 

Geachte buurtbewoners,

De Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt organiseert ook dit jaar weer een tuinwedstrijd. Ter nagedachtenis van initiatiefnemer Dhr. Leen Meeuwissen heeft het bestuur besloten om deze in het vervolg

De Leen Meeuwissen tuinwedstrijd te laten heten!

De wedstrijd behelst de gehele tuin van de woning en ook wordt verder gekeken naar de rest zoals oprit en achterpad!

U hebt nog ruim een maand om het een en ander te verfraaien zodat u kans maakt op een van de mooie prijzen!!

De genomineerden worden per brief op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de buurtbarbecue op 22 augustus om 17.30 uur bij het gebouw van Triade aan de Pr. Hendrikstraat.

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding en uitvoering.