Agenda voor 2012

29-12-2011 00:00

Bewonersavond: 25 april

Rommelmarkt: 23 juni

BuurtBBQ: 27 juli

 

De bingo iedere 3de vrijdag van de maand in de Wieken...zaal open om 19.30 uur.

Data: 20 januari, 17 februari,16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni.

 

Vergaderdata voor 2012 zijn:

11 januari

8 februari

14 maart

4 april

9 mei

13 juni

11 juli

12 september

10 oktober

12 december

 

Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gebouw van de huurdersvereniging

aan de Verdistraat 27A van 19.30 uur tot 21.00 uur.