Agenda vergadering 9 mei

29-04-2012 15:09

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

                                                                                                     Elst, 29April 2012

 Betreft uitnodiging vergadering 9 mei 2012.

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt, en wel op woensdag 9 mei 2012.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 4-4-2012.
  3. Mededelingen en meldingskaarten en welkomspakketten.
  4. Noord tangent
  5. Evaluatie Bewonersavond
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.