Agenda vergadering 8 februari 2012

01-02-2012 15:46

 


Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt
https://lbgkoninginnebuurt.webnode.nl/

                                                                                                                            Elst , 31 januari 2012.
Betreft  uitnodiging vergadering 8 februari 2012.
Geachte mevrouw, meneer
1.    Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt
En wel op woensdag 8 februari a.s.
Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.
Aanvang 19.30 uur.

Agenda
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 11-1-2012.
3.    Mededelingen en meldingskaarten
4.    Noord Tangent
5.    Werkgroep Verkeer
6.    Werving nieuwe leden
7.    Rondvraag
8.    Sluiting

Met vriendelijke groet
Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.
https://lbgkoninginnebuurt.webnode.nl