Agenda vergadering 4 april

26-03-2012 10:50

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

                                                                                                     Elst, 25 maart 2012

 Betreft uitnodiging vergadering 4 april 2012.

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt, en wel op woensdag 4april 2012.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 14-3-2012.
  3. Mededelingen en meldingskaarten en welkomspakketten.
  4. Noord tangent
  5. Werkgroep verkeer
  6. Bewonersavond
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.