Agenda vergadering 23 januari 2013

13-01-2013 17:32

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

                                                                                                     Elst, 12-01-2013

 Betreft uitnodiging vergadering  23-01- 2013.

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt, en wel op WOENSDAG 23 januari 2013.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 13-12-2012.
  3. Mededelingen en meldingskaarten en welkomspakketten.
  4. Noord tangent
  5. Bespreken evenementen
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.