Agenda vergadering 20 - 2013

07-02-2013 10:45

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

                                                                                                     Elst, 7-02-2013

 Betreft uitnodiging vergadering  20-02- 2013.

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt, en wel op Woensdag 20 februari 2013.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 23-01-2013.
  3. Mededelingen en meldingskaarten en welkomspakketten.
  4. Noord tangent
  5. Bespreken Bewonersavond
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.