Agenda vergadering 14 maart

03-03-2012 19:53

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

 

                                                                                                                     Elst 3 maart 2012

Betreft uitnodiging vergadering 14 maart 2012-03-03

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt.

En wel op woensdag 14 maart.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 8-2-2012
  3. Mededelingen en meldingskaarten
  4. Noord Tangent
  5. Werkgroep  Verkeer
  6. Bewonersavond
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.