Agenda vergadering 13-12-2012

21-11-2012 21:03

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

                                                                                                     Elst, 21-11- 2012

 Betreft uitnodiging vergadering  13-12- 2012.

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt, en wel op Donderdag 13 december  2012.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 10-10-2012.
  3. Mededelingen en meldingskaarten en welkomspakketten.
  4. Noord tangent
  5. Bespreken evenementen en vaststellen agenda 2013
  6. Rondvraag
  7. Sluiting/afsluiting van 2012

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.