Agenda vergadering 12 september 2012

28-08-2012 12:04

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

                                                                                                     Elst, 26-08- 2012

 Betreft uitnodiging vergadering  12-09- 2012.

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt, en wel op woensdag 12 september 2012.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 11-07-2012.
  3. Mededelingen en meldingskaarten en welkomspakketten.
  4. Noord tangent
  5. BBQ (evaluatie)
  6. Samenwerking Jong/Oud
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.