Agenda vergadering 11 juli

01-07-2012 09:02

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

                                                                                                     Elst, 1 juli 2012

 Betreft uitnodiging vergadering 11-7- 2012.

 

Geachte mevrouw, meneer

Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt, en wel op woensdag 11 juli 2012.

Plaats van handelen: Gebouw huurdersvereniging aan de Verdistraat 27A in Elst.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda n.a.v. notulen vorige vergadering 13-6-2012.
  3. Mededelingen en meldingskaarten en welkomspakketten.
  4. Noord tangent
  5. Rommelmarkt (evaluatie)
  6. Barbecue 27 juli
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Met vriendelijke groet

Hans Holtrop voorzitter LBG Koninginnebuurt.