Bingoavonden.....

Vorig jaar zijn we gestart met een maandelijkse bingoavond

in de Wieken. Deze bingoavonden zijn een groot succes.

De dames Heleen, Anneke, Hennie, Hedy en de heer in het gezelschap Hans Verbeek

maken er iedere bingoavond weer iets gezelligs van.

We kunnen terug kijken op een geslaagd eerste bingoseizoen

wat voor de voorzitter werd beloond met een bloemetje en een woord

van dank.

De bingodames en heer hebben besloten om deze avonden vanaf september weer

voort te gaan zetten.

 

 

Nieuwe datums voor de BINGO avonden in de Koninginnebuurt te Elst

 Ook na de vakantie is er weer supergezellige Bingoavonden, met mooie prijzen.
 Noteert u alvast de volgende datums in uw agenda:
 Vrijdagavond 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december.
 De zaal in de Wieken te Elst is open vanaf 19.30 uur.

    U bent van harte welkom!