Bewonersavond 2012

 

Verslag bewonersavond 25 april 2012

Aanwezig: plm. vijftig personen.

Om acht uur opent de voorzitter van leefbaarheidgroep Dhr. Hans Holtrop de bijeenkomst en heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder Wethouder Mevr. Gera Koopmans en vertegenwoordigers van Gemeente, Vivare, huurdersvereniging HVOB en Wijkplatform Elst Noord. Hierna geeft hij het woord aan wethouder mevr. G. Koopmans

Mevr. Koopmans opent met de mededeling aangenaam  verrast te zijn over de bewonersavond, de wethouder heeft nog niet in deze gemeente en elders deze constructie ervaren en juicht deze manier van samen zijn en zaken bespreken van harte toe. Als wethouder van onze sector geeft zij enige uitleg over activiteiten die op de rol staan vanuit de gemeente.  Ook was dit een prima gelegenheid om zichzelf als nieuwe wethouder voor te stellen bij de bewoners van de Koninginnebuurt. Als laatste spreekt zij de hoop uit dat de leefbaarheidgroep nog lang door mag gaan met haar werk.

 Rene Verheijen (STUW) kondigt de groepen aan die hun jaarverslag presenteren:

Groep Verkeer door dhr. Leo de Wijs: Als eerste punt wat het afgelopen jaar gerealiseerd is zijn de trottoirs in de Koninginnebuurt die geheel en al geëgaliseerd zijn. Compliment aan de gemeente dat na een struikelpartij van een mevrouw direct handel is opgetreden. Ook is er ter hoogte van Wervershove een zebrapad aangebracht op de Grote Molenstraat. De inrichting van de Grote Molenstraat is nog niet conform onze wensen en daar worden nog gesprekken over gevoerd (denk bijv. aan het kruispunt Griegstraat en Julianastraat). Ook doet dhr. De Wijs een oproep aan de bewoners zich aan de regels van het verkeer te houden. Belangrijk is om te vermelden dat de politie regelmatig controleert op verkeersovertredingen in de Grote Molenstraat

Groep Ontmoeting door dhr. Hans van Beek: Het eerste wat Hans naar voren brengt zijn de bingoavonden. Deze avonden schoorvoetend en ondersteund door STUW zijn uitgegroeid tot een vaste waarde en draaien geheel op eigen kracht ook wat financieel betreft. Men wordt een vangen met een  kopje koffie en een plaatje cake. De avonden blinken uit door gezelligheid en genieten een goede belangstelling. In de toekomst misschien meer activiteiten maar men geniet eerst van dit succes.

Werving nieuwe leden door dhr. Ben Holtrop: Ben geeft vooraf een dia te zien waar mensen elkaar bij staan. Daarna wat vragen en stellingen om de aanwezigen warm te maken voor evt. taken die voorkomen als lid van de leefbaarheidgroep. Hij geeft aan dat er aanmeldingsformulieren bij de uitgang liggen die dan door belangstellenden kunnen worden ingevuld. Noot: ( Er zijn er wel een aantal ingevuld).

Uitleg dag voor jong en oud Gemeentewei “De Molenberg”door dhr. Willy Peters: Op zaterdag 9 juni komt er op de Gemeentewei een dag met allerlei belevenissen en activiteiten en sporten voor jong en oud. Er komt bijv. een grootspring kussen en een pannaveltje om maar wat te noemen. Ook is er al door Willy een hoofdsponsor gevonden nl. C1000 McLeans. Hopelijk zijn de weergoden gunstig gestemd zodat we een mooie dag  beleven.

Uitleg en promotie Website Koninginnebuurt door mevr. Elly Holtrop: Elly geeft uileg over de door haar zelf ontworpen en geconstrueerde Website ter verduidelijking: WWW.lbgkoninginnebuurt.nl. Dit is zeker een compliment waard!

Tijdens de pauze en voor aanvang speelt het combo van Jos Vleugels prachtige muziek die alom gewaardeerd werd. Ook dat is in de Koninginnebuurt voorradig.

Na de pauze o.l.v. Dhr. Cor Klein Heerenbrink:Tijdens de vragen ronde zijn er drie items die eruit springen namelijk:

Tuinen: Het blijkt dat er toch mensen zijn die hun tuin verwaarlozen, kan er wat aan gedaan worden: Mevr. Denis de Wilde ( Vivare) geeft aan dat er door de buurtcoördinator van Vivare regelmatig aan dit soort excessen veel aandacht wordt besteed maar men kan geen ijzer met handen breken ook een rol speelt de interpretatie een grote rol. Ook aanwonende kunnen met goed overleg soms veel bereiken.

Hondenpoep: Er worden nog steeds, ondanks controle, honden uitgelaten op de Gemeentewei. De discussie gaat vooral hoe we dit kunnen uitbannen (wordt helaas vervolgd)!

Hoe betrekken we jongeren bij ons werk: Afgesproken wordt om met alle geledingen actie te ondernemen om de jongeren bij de buurt te betrekken en hun plannen mee te nemen bij eventuele activiteiten.

Dhr. Cor Klein Heerenbrink heeft nu drie jaar als projectleider Koninginnebuurt in Elst zijn werk gedaan en er zijn goede zaken geregeld met begeleiding van sociale activiteiten tot een bezoek van de commissaris van de koningin aan de Koninginnebuurt  toe. Hij, Cor, geeft aan dat hij hier prettig heeft gewerkt.

De voorzitter van de Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt dhr. Hans Holtrop bedankt een ieder voor zijn aandeel aan deze avond in het bijzonder Cor Klein Heerenbrink die ook weer deze avond voortreffelijk heeft geleid!

Hierna nog het traditionele rondje bingo!        

De notulist, Ben Holtrop